Nezaradené

2 posts

10 prikázaní Hypermarketov

1. Mäso 2x prebalené keď už je zelené bude marínované a na tretí krát prebalené 2. 50% zníženie ceny prináša včasné navýšenie ceny o 100% 3. Náš zákazník naša ovca vždy prilákaj ovcu na Akciu aj keď inde bez akcie to majú za omnoho nižšiu cenu. Keď sa niečoho potrebuješ […]